Paradijsvogels

Werken en wonen bij de Forelderij in Usselo: het nieuwe project van Surplus heet Paradijsvogels. De stichting Surplus wil bij de Forelderij in Usselo 11 tijdelijke woonunits plaatsen. Die maken het mogelijk om hier aan zeer kwetsbare mensen zeven dagen per week een compleet pakket aan te bieden van huisvesting, werk, leefgeld, zorgverzekering en toezicht.

Het nieuwe initiatief van de sociale onderneming Surplus heet Paradijsvogels. De pilot richt zich op mensen die niet zelfstandig kunnen wonen vanwege verschillende beperkingen en problemen waaronder sociaalpsychische stoornissen, verslaving, werkloosheid en vaak hoge schulden.

De doelgroep verblijft echter niet in een voorziening Beschermd Wonen. Daardoor vallen zij in de hulpverlening tussen wal en schip. Ze wonen verspreid over de stad en vormen een prooi voor huisjesmelkers die hoge huren vragen, geen al te beste voorzieningen bieden en soms zelfs verkeerd gebruik van pgb’s uitlokken. Er is relatief vaak sprake van (kleine) criminaliteit.

Het project Paradijsvogels moet een oplossing bieden voor deze ongewenste situatie en krijgt de steun van het college van B en W. Op het terrein van de Forelderij wordt stabiele huisvesting geboden aan tien mensen, bestaande uit kleine, verplaatsbare houten woningen volgens het concept Tiny Houses.

De bewoners gaan bij de Forelderij aan het werk, bijvoorbeeld in het groen, bij de horeca of bij de visvijvers.

De bewoners krijgen leefgeld in plaats van een uitkering, het liefst als vorm van loon voor het verrichte werk. De vaste lasten (huur, zorgpremie) worden betaald en er is 24-uurs toezicht.